Nelumbo 'Shen Huo'
"Holy Fire"
Photo by Daike Tian

© The photographer and Water Gardeners International