Nelumbo 'Cuiwei Xi Zhao'
Xi'an Botanical Garden, Xi'an, China
Photo by Li Shujuan

© The photographer and Water Gardeners International