Gallery of Nelumbo
at Xi'an Botanical Garden, Xi'an, China

by Li Shu-juan - Click images to enlarge

 
N. 'Youyi Mudan Lian'

 
N. 'Dan Hua'

 
N. 'Baixue Gongzhu'
     


N. 'Xihu Honglian'

 
N. 'Xiao Feng Liang Yue'


N. 'Qianban Lian'

 
N. 'Fen Qing Lian'

 
N. 'Feng Wu'

 
N. 'Bai Shaoyao Lian'

 
N. 'Yanyangtian'

N. 'Jian Wu' >N. 'Qiu Cui'

 
N. 'Xiaosajin'

 
N. 'Zi Yu Lian'

Profile - Li Shu-juan
Gallery of Nymphaea

Waterlilies | Lotus | Aquatic Plants | Victoria | Our Adventure With Victoria
Water Gardening | Water Gardening Friends | New This Month
Kit & Ben Knotts | Our Garden | Search The Site | Home 
Email Discussion List | Site Map
Water Gardeners International