Victoria 'Atlantis' seedling
Photo by Alan Montour