Waterlily Images
From the slide collection of and ©
Dr. Clyde Ikins
Hardies

Digitized by Dr. Jerry Parsons and the San Antonio Botanical Garden
Provided to Victoria-Adventure by Dr. Jerry Parsons and Duane Eaton
Reproduced with the permission of all parties

Click images to enlarge

 
 
< ^ N. alba

 

 
   

 

 N. 'Albatros' >

 

< N. 'Amabilis'

 
     

 

 

< ^ N. 'American Star'

 

N. 'Andreana' v >

 

 
^ N. 'Apple Blossom Pink'

 

 
     

 
 

 
^ N. 'Atropurpurea'

 < ^ N. 'Arc-en-ciel'

 

 

 

N. 'Attraction' v >

 

 

 

 

 
 < N. 'Aurora'  

   

 


^ N. 'Bernise Ikins' >

 

 

< ^ N. 'Brackleyi Rosea'

 
^ N. candida

     

 
^ N. 'Candidissima'

 
^ N. 'Caroliniana Nivea'

 
^ N. 'Charlene Strawn'
     

 

 

 ^ N. 'Charles de Meurville' ^
     

 

 

 

 N. 'Clyde Ikins'
   

 
     

 
 < ^ N. 'Colossea' >
   

   

 

N. 'Colonel A.J. Welch' >

 

 

< v N. 'Comanche'

 
 

 
^ N. 'Conqueror' v 
   

 

 

 

^ N. 'Danieda' ^
 
     

 

 

 ^ N. 'Ellisiana' ^

 ^ N. 'Escarboucle'
     

 

 < N. 'Esmerelda'

N. 'Fabiola' >

 
     

 
^ N. 'Fire Crest'

 
^ N. 'Fisher's Pink'

 

 

 
   

 

 

N. 'Formosa' >

 

 

< N. 'Froebeli' 

 

 
 

 

   

 
^ N. 'Gladstoniana' >

 

 

< N. 'Goliath'

 

N. 'Gonnère' >

     

 
 

 

^ N. 'Graziella' ^

 

 

 N. 'Hal Miller' >

 

 

< v N. 'Hermine'

 

 
 
   

 

 

 
^ N. 'Indiana

^ N. 'Hollandia ^

 
^ N. 'Joey Tomocik'

 
 
< ^ N. 'James Brydon
 
 
^ N. 'Laydekeri Lilacea'


^ N. 'Laydekeri
Purpurata'
 

 
^ N. 'Laydekeri Rosea Prolifera'

 

 

 < N. 'Livingstone'

N. 'Lucida' >

 
     

 
^ N. 'Marliacea Albida'

 
^ N. 'Marliacea Carnea'

 
^ N. 'Marliacea Chromatella'
     

 

 
^ N. 'Marliacea Ignea

< N. 'Marliacea
Flammea'

 
N. 'Marliacea Rosea' ^

     
 
 ^ N. 'Masaniello'

 
^ N. 'Maurice Laydeker'

 

 

 

N. 'Mayla' >

 
^ N. mexicana


^ N. 'Moorei' >
     
 
^ N. 'Newton'
 
^ N. 'Nigel'
 
^ N. Norma Gedye'
     

 
N. 'Odorata Helen Fowler ^


N. 'Odorata Juliana' ^

 
N. 'Odorata Sulphurea' ^

     
 
^ N. 'Odorata Superba'
 
^ N. 'Odorata Turicensis'
 
^ N. odorata var. minor
   

 

 

 

 

^ N. odorata var. rosea ^

 ^ N. 'Odorata W.B. Shaw'


^ N. 'Paul Hariot' >
 


^ N. 'Perry's Crinkled Pink'  
   
 
^ N. 'Perry's Fire Opal'

 
 
< ^ N. 'Perry's Pink'
     
 

   
^ N. 'Perry's
Strawberry Pink'
 
 
^ N. 'Perry's Rich Rose'


^ N. 'Peter Slocum'

     

 
< ^ N. 'Picciola'


^ N. 'Pink Opal' v

 

   

 

 

 

< v N. 'Pink Sensation'

 

 

   
  
^ N. 'Pöstlingberg'

 N. 'Pink Sunrise' v >

 

 
   

 

 < N. 'Pygmaea Alba'

N. 'Pygmaea Rubra' >

 
     

 
 

 

 
^ v N. 'Radiant Red'

^ N. 'Queen of Whites ^

 

 

 

 

 

< v N. 'Ray Davies'

 

 

   


^ N. 'René Gérard'

 
N. 'Richardsoni'

^ N. 'Rembrandt' v
 
 

 
 

 

 

^ N. 'Rosanna Supreme' ^
 

 ^ N. 'Rose Arey' v

 
< N. 'Rose Magnolia' 

 

   

 
^ N. 'Rosennymphe'

 

 

^ N. 'Rosy Morn' >

 
 

 ^ N. 'Seignoureti' ^
 
   

   
^ N. 'Skandia'


^ N. 'Sioux' 

 
^ N. 'Sirius'
     
 
^ N. 'Solfatare'
 
^ N. 'Somptuosa'
 
^ N. 'Splendida'
     

 

 

   ^ v N. 'Sultan' ^ v

^ N. tetragona
'Joanne Pring'

 
 

 

 
   

 

 
< v N. 'Texas Dawn'
   
   
^ N. 'Vésuve'
'Le Vésuve'
 

   
^ N. 'Virginia'


^ N. 'Virginalis'
 

   
^ N. 'Wm. Falconer' >

 

 
^ N. 'William Doogue'

 
     

The Clyde Ikins Collection Main
Profile - Dr. Clyde Ikins

Waterlilies | Lotus | Aquatic Plants | Victoria | Our Adventure With Victoria
Water Gardening | Water Gardening Friends | New This Month
Kit & Ben Knotts | Our Garden | Search The Site | Home 
Email Discussion List | Site Map